Anarkaskrivgruppen: Texter och föredrag

Under våren har projektet med att lyfta fram anarkistiska kvinnor ur historien fortsatt.
Skrivgruppen jobbar vidare med texter om bland andra Juana Rouco Buela, Kanno Suga och Maria Nikiforova. De kommer att publiceras löpande under textarkivet.
Vi har också börjat uppdatera Wikipedia med fakta ur texterna.

Gruppen har även kommit att arbeta med att hålla föredrag. På internationella kvinnodagen 8 mars berättade vi om över 20 historiska kvinnor, från olika delar av världen, på Kafé 44 i Stockholm.
(Den som vill ta del av presentationen får gärna höra av sig till skrivgruppens kontaktmejl: anarkaskrivgruppen@gmail.com)
Via detta fick vi kontakt med en annan föredragshållare, som berättade om ryskspråkiga kvinnors kamp förr och nu, den 29 maj i Stockholm.
Under den 22-24 juli håller personer från skrivgruppen en presentation i Finland på Musta Pispala.