Author Archives: amalthea

Anarkaskrivgruppen: Texter och föredrag

Under våren har projektet med att lyfta fram anarkistiska kvinnor ur historien fortsatt.
Skrivgruppen jobbar vidare med texter om bland andra Juana Rouco Buela, Kanno Suga och Maria Nikiforova. De kommer att publiceras löpande under textarkivet.
Vi har också börjat uppdatera Wikipedia med fakta ur texterna.

Gruppen har även kommit att arbeta med att hålla föredrag. På internationella kvinnodagen 8 mars berättade vi om över 20 historiska kvinnor, från olika delar av världen, på Kafé 44 i Stockholm.
(Den som vill ta del av presentationen får gärna höra av sig till skrivgruppens kontaktmejl: anarkaskrivgruppen@gmail.com)
Via detta fick vi kontakt med en annan föredragshållare, som berättade om ryskspråkiga kvinnors kamp förr och nu, den 29 maj i Stockholm.
Under den 22-24 juli håller personer från skrivgruppen en presentation i Finland på Musta Pispala.

Historiska kvinnor: Pura Arcos

Den anarkistiska och feministiska organisationen Mujeres Libres, ”Fria kvinnor”, startade i Spanien 1936 och var mycket aktiv under inbördeskriget och revolutionen 1936–39. Med tiden samlade Mujeres Libres cirka 20 000 medlemmar.

Pura Arcos_webb
Skriftserien Anarkism publicerar här ett kort porträtt av en av organisationens medlemmar, Purificación Pérez Benavente, kallad Pura Arcos. Hon var bland annat sekreterare i Mujeres Libres propagandasekretariat.
Läs artikeln här.

Texten kommer ur Albert Herranz nya bok Mujeres Libres – Fria kvinnor för en fri värld (Anarkanda Förlag 2016).
Återpubliceringen här ser vi som en del i vårt projekt att ge ut texter om mer och mindre kända anarkistiska kvinnor ur historien.

Nya projekt på gång

Under hösten har skriftserien Anarkism knutit nya kontakter och planerat framåt.

Redaktionen siktar på att publicera fler översättningar av texter framöver.

En skrivgrupp har också startats. Den består hittills av sju personer, som vill samla information och skriva artiklar om anarkistiska kvinnor ur historien. På vårt första möte spånade vi idéer om bland annat historiska personligheter från Ryssland, Japan och Uruguay.

I första hand kommer texter att publiceras på anarkism.nu, för att kanske samla dem i böcker framöver.

Du som själv vill översätta, eller bidra på annat sätt, kontakta oss gärna på redaktionen@anarkism.nu eller via vår Facebooksida!

KannoSuga

Exempel ur historien: Kanno Sugako, anarkafeminist och journalist i Japan runt sekelskiftet 1900. Hon avrättades år 1911 för att ha konspirerat mot kejsaren.

Mer anarkistisk pedagogik

I de anarkistiska skolorna ville man att kunskapsintagande skulle ske så pass fritt och naturligt som möjligt. Barnen skulle inte bara repetera vad de lärt sig automatiskt, utan också förstå hur de kunde använda sig av kunskapen för att lära sig mer.”

Vi är framme vid andra delen av Gustavo Bengtssons artikelserie om pedagogik, med fokus på första hälften av 1900-talet i USA och Spanien.

Läs texten här.

Ny artikelserie om pedagogik

Anarkism handlar om självständiga individer som går samman för att uppnå gemensamma behov, mål och visioner. Målet med anarkistisk pedagogik är att skapa just individer för ett sådant samhälle.”

I en ny artikelserie undersöker Gustavo Bengtsson anarkistiska exempel på barnuppfostran och skolsystem, från 1800-talet fram till i dag.

Läs del 1 här!

Strid innan spanska revolutionen

”Reparationen är i gång, men när det gäller celldörrarna utlyser CNT:s snickarfack bojkott. Ingen ska laga dörrar som används för att låsa in kamraterna.”

Albert Herranz har skrivit en ny historisk text, om en av de många konflikter som föregick spanska revolutionen.

Läs artikeln här.