Author Archives: andreas

Ny bokmässa och nya idéer

Redaktionen för skriftserien Anarkism har vilat lite efter #2: Feminism men börjar nu blicka framåt mot nya teman. Vi söker också fler medlemmar till redaktionen!

För idéer, förfrågningar om medverkan med mera, kontakta redaktionen@anarkism.nu.

Tills vidare tipsar vi om årets upplaga av Anarkistiska bokmässan i Stockholm den 15 juni 2013.

Nya numret om feminism är färdigt!

Andra numret av skriftserien Anarkism har nu kommit tillbaka från tryckeriet! Vi har även passat på att göra ett nytryck av första numret som varit slutsålt sedan länge.

#1: Organisering och #2: Feminism kommer att finnas till försäljning på Anarkistiska bokmässan i Stockholm den 16 juni.

“Ingen är fri förrän alla är fria” säger anarkismen. Feminism och kvinnors frigörelse har varit en naturlig del av anarkismen sedan dess början under 1800-talet. Men relationen mellan de två tankeriktningarna har inte alltid varit okomplicerad. I det nya numret av skriftserien Anarkism granskas denna gamla och rika vänskap.

I Anarkism #2 möter vi tidiga anarkistiska kvinnor som Emma Goldman och tar del av den kontroversiella feministen Petra Östergrens tankar om anarkism och prostitution. Gamla anarkistiska ikoner med skägg synas och anarkafeminister på tre kontinenter intervjuas. Anarkism #2 ställer frågan hur anarkismen kan finna en plats i det feministiska landskapet och visa vägen för en ny generation feminister, queeraktivister och andra frihetsälskare.

Ur introduktionen:

Anarkismens särdrag har alltid varit att den inte ser någon motsättning mellan full individuell frihet å ena sidan och nödvändigheten av kollektivism å den andra. Det är bara genom att utveckla vår natur som sociala varelser som vi kan infria vår potential som individer. Och omvänt är en gemenskap bara legitim och funktionell i samma grad som den bygger på full frivillighet. Anarkafeminismen kan, om den återknyter till sina rötter, visa en väg framåt i många av de frågor som stora delar av dagens feminism, med sina dammiga formler och förvirrade interna strider, har hakat upp sig på.