Author Archives: redaktionen

Kvartersorganisering, från Zaragoza till Stockholm

Från många håll i Sverige hör vi om vräkningar och lyxrenoveringar. Om hyror som ökar med över hundra procent, om boende som luras att skriva på sämre kontrakt och blir av med sina hyresrätter. Men vi hör också om ett växande motstånd.

I Spanien finns en lång tradition av kvartersorganisering. Grannar går ihop för att ställa krav på politiker och hyresvärdar, och på andra sätt ta hand om varandra.

Anarkaskrivgruppen bjöd in Nieves Boj, ordförande för granngrupps-federationen FABZ samt aktiv i anarkosyndikalistiska CGT i Zaragoza, för att berätta om sina erfarenheter. Texten bygger på ett samtal som hölls på kulturhuset Cyklopen i Stockholm i augusti 2017.

Läs artikeln här.

 

Fortsättning, anarkismen på Kuba

Vi fortsätter att publicera Gustavo Bengtssons artiklar om anarkismen på Kuba under hösten.

Nu kommer del 3, och alla finns samlade i textarkivet. Del 3 handlar om tiden 1925—1959.

Minst en del till blir det!

Artikelserie om anarkismen på Kuba

Under våren publicerar vi en artikelserie om anarkismen om Kuba. Första delen handlar om 1800-talet, då en stor anarkistisk arbetarrörelse växte fram.

Läs första delen här.