Böcker

Skriftserien Anarkism har hittills utkommit med två böcker.

För att köpa: Klicka på ”Köp här”.
Böckerna finns även att ladda ned som pdf-filer nedan.

Här följer korta beskrivningar av böckerna och utdrag ur recensioner.

 

Anarkism #2: Feminism (2012)

Feminismen vill uppnå jämlikhet mellan könen, anarkismen vill befria alla människor från ekonomiskt och politiskt förtryck. Behöver de två rörelserna varandra? Kan de komma överens?

I skriftserien Anarkisms andra utgåva undersöker vi det långa, fruktbara och frustrerade samspelet mellan anarkismen och feminismen. Vi frågar oss hur anarkafeminismen skiljer sig från annan feminism och granskar machofasoner bland anarkister, från 1800-talet till 2000-talet. Vi grubblar över det feministiska föräldraskapets svårigheter och debatterar könskvotering. Vi pratar med anarkafeminister på tre kontinenter och söker oss tillbaka till anarkismens barndom för att möta de kvinnor som var med och formade rörelsen.

Framför allt frågar vi oss hur anarkismen kan finna en plats i det feministiska landskapet, och visa vägen för en ny generation feminister, queeraktivister och andra frihetsälskare.

– Det är alltför lätt att säga “anarkismen är bra, feminismen är bra, anarkafeminismen är bäst”, säger Felix som är med i redaktionen. Vi ville belysa de problematiska områdena. Anarkister har både historiskt och i nutiden haft svårt att leva upp till sina feministiska ideal. Och dagens feminism har en tendens att liera sig med statsmakten. Anarkafeminismen är mer aktuell än någonsin!

(ladda hem hela boken som PDF)

Recensioner

“Genom intervjuer med aktivister runt om i världen, historiska tillbakablickar och sammanfattningar av feministiska debatter inom anarkismrörelsen söker antologin bidra till egna studier och diskussioner om förhållandet mellan feminism och anarkism.”
Ur Feministiskt perspektiv 2012

Jag upplever att saker och ting har skiftat fokus, inte minst är tonen mer självsäker och argumenterande. Något som nog måste betraktas som en styrka. De interna ideologiska konflikterna som alltid har funnits där innebär inte längre att motståndare får ditmålade djävulshorn i pannorna. Istället för att brorsan/syrran liknas vid fiender, förblir de människor. (…) Till syvende och sist har Anarkistiska studier i mångt och mycket återuppfunnit hjulet med denna bok. Men knappast på ett dåligt sätt. Jag kan därför konstatera att detta är ett gott bidrag till större förståelse för både anarkismen och anarkafeminismen i Sverige såväl som en del intressanta inpass utanför denna nordliga horisont.

Robert Halvarsson, Tidningen Kulturen, 2012-07-14 (läs hela recensionen)

 

Anarkism #1: Organisering (2008, nytryck 2012)

Anarkistisk organisering? Är inte det en motsättning i sig?

Första delen av skriftserien Anarkism har temat “organisering” – något som många tror att anarkister motsätter sig. Denna bok pekar på vikten av anarkistisk organisering och vill få igång en diskussion om frågan.

Bland annat skildras det självförvaltade kulturhuset Cyklopen i Högdalen, ockuperade fabriker och arbetarstyre i Argentina samt makhnovisterna som under ryska revolutionen kämpade både mot den sovjetiska röda armén och mot den störtade tsarens styrkor. Läsaren får svar på frågor som: Hur ordnades vardagen under spanska inbördeskriget? Vad är Registret? Och hur fungerar egentligen konsensus?

– Vi vill lyfta fram en tradition av försök till platt organisering, säger Alex, en av dem som arbetat med boken. En tradition av kamp för ett klasslöst och solidariskt samhälle.

(ladda hem hela boken som PDF)

Recensioner

“Positivt är just den verklighetsförankring författarna uppvisar. Man är väl medvetna om svårigheter och fallgropar, och idealiserar heller inte tidigare anarkister.” 

Joakim Holm, Tidningen Kulturen, 2009-02-23 (läs hela recensionen)

Redaktionens önskan är ‘att få igång ett samtal om anarkismen som ett verkligt alternativ till dagens politik’. Resultatet har blivit en hundra sidor tjock skrift som spretar åt lite olika håll. (…) Ett drygt tiotal längre artiklar varvas med kortare texter. Mycket är beskrivet tidigare, men inte samlat på ett så pass lättläst och snyggt sätt som i den här skriften.

Per Erixon, Arbetaren, 2008-12-17  (läs hela recensionen)

“Artiklarna är lättlästa och introducerande. Så man behöver varken vara akademiker eller inbiten aktivist för att hänga med. Detta beror lika mycket på ett bra pedagogik som en smart artikelföljd. (…) Anarkism är en snyggt förpackad välgjord tidning med fokus på det som förenar anarkister snarare än att ta parti för och skriva om någon specifik fallang. (…) Anarkism fyller med sitt sammansvetsade team och unika, genomarbetade material ett tomrum för välskriven anarkistisk teori på svenska.”

Erik, Kolla!, 2009-01-10