Diskussionsfrågor till studiecirklar m.m.

Vi har nu publicerat samtliga diskussionsfrågor till Anarkism #2, tema Feminism, på hemsidan.

De finns samlade här.

I Anarkism #1, tema Organisering, hade vi tyvärr inte kommit på idén att trycka förslag på diskussionsfrågor. Men vi vet att flera grupper har haft studiecirklar på #1 under åren – de som har kvar några bra diskussionsfrågor får gärna skicka in dem till oss, så att fler kan ta del av dem!

redaktionen@anarkism.nu