Kontakt

Skriftserien Anarkism

Är du intresserad av att skriva i Anarkism, eller hjälpa till på annat sätt?
Skicka oss ett mejl, berätta lite om dig själv och vad du vill!

redaktionen@anarkism.nu

Du kan också kontakta oss på Facebook:
https://www.facebook.com/skriftserienanarkism

Förlaget

Anarkistiska Studier Förlag: anarkistiskastudierforlag.se

Övriga uppgifter:

Anarkistiska Studier Förlag
Box 4060
102 61 Stockholm

Plusgiro: 47 36 68-2
Org. nr. 802441-0196