Mer anarkistisk pedagogik

I de anarkistiska skolorna ville man att kunskapsintagande skulle ske så pass fritt och naturligt som möjligt. Barnen skulle inte bara repetera vad de lärt sig automatiskt, utan också förstå hur de kunde använda sig av kunskapen för att lära sig mer.”

Vi är framme vid andra delen av Gustavo Bengtssons artikelserie om pedagogik, med fokus på första hälften av 1900-talet i USA och Spanien.

Läs texten här.