Om oss

Redaktionen för skriftserien Anarkism är en grupp med olika bakgrunder och erfarenheter, det vi har gemensamt är att vi vill sprida anarkistiska idéer. Vi arbetar därför med att återpublicera, översätta och uppmuntra till skrivande av nya anarkistiska texter.
På anarkism.nu hittar du våra tidigare utgivna böcker, från år 2008 och 2012, i pdf-format, och från och med våren 2014 publicerar vi även nya texter av olika skribenter.
Planen är att senare samla texter från år 2014 och framåt i nya böcker.Då vi vill att texterna ska belysa olika sidor av ämnen och inspirera till diskussion så speglar skribenternas texter inte nödvändigtvis redaktionsmedlemmarnas åsikter.

Hör gärna av dig till redaktionen@anarkism.nu om du vill medverka.
Vi letar alltid efter nya skribenter, både erfarna och nybörjare! De medverkande i redaktionen har varierat under åren.

*

Ett projekt som delvis är knutet till skriftserien är Anarkaskrivgruppen som startade år 2015. Gruppen skriver texter om anarkistiska kvinnor ur historien som publiceras bland annat på anarkism.nu, men håller också föredrag.
Några medlemmar är samtidigt aktiva i redaktionen för skriftserien.
Skrivgruppen nås på anarkaskrivgruppen@gmail.com.

*

Skriftseriens förlag heter Anarkistiska Studier Förlag (som även ger ut andra verk).