Porträtt: Pura Arcos

Pura Arcos_webb

Purificación Pérez Benavente/”Pura” Arcos

Hon föddes den 26 juni 1919 i en anarkosyndikalistisk familj. Hon fick gå i skola ända till 12 års ålder.
1933 flyttade hela familjen till Barcelona, till stadsdelen El Clot. Där fortsatte hon sina studier vid den rationalistiska, Ferrerinspirerade skolan Natura, vars rektor var den anarkistiska pedagogen Joan Puig Elias.

Under kriget och revolutionen var hon medlem i Mujeres Libres propagandasekretariat. Hon undervisade också i skolan El Porvenir i Tavernes de Valldigna i Valencia. Under sin tid i Barcelona blev hon utbildad av Transportsyndikatet i CNT och blev en av de första kvinnorna som hade behörighet att köra spårvagn.

I oktober 1938 försökte hon som sekreterare i Mujeres Libres propagandasekretariat medverka på den anarkistiska rörelsens möte (organisationerna CNT, JJLL och FAI), men hon blev nekad eftersom man ansåg att Mujeres Libres inte var en fullvärdig organisation.
Hon talade på ett möte till den stupade Buenaventura Durrutis minne i Xàtiva den 28 november samma år.

Pura Arcos stannade kvar i Barcelona när republiken föll. Under två år levde hon gömd hos sina föräldrar och bidrog till hushållskassan genom att jobba svart som sömmerska.
Hon medverkade i motståndsrörelsen under 1940-talet, var med i reorganiseringen av ungdomsorganisationen JJLL i Clots 1946 och i stödnätverket för de anarkistiska fångarna.

Hon blev med barn 1948. Hennes kamrat Federico Arcos måste återvända i hemlighet till Frankrike. Detta orsakade problem med Pura Arcos familj, och hennes mor tog varje tillfälle i akt att visa sitt missnöje genom att peka på Pura när hon var med barn och säga: ”Ser ni, det här är det enda hon kan göra!”

I början av 1950-talet jobbade Pura Arcos på en klinik och studerade till sjuksköterska på kvällarna. 1959 lyckades hon emigrera till Kanada där hennes kamrat Federico Arcos levt sedan 1952, efter att ha varit i exil i Frankrike. Hon lärde sig engelska och utbildade sig till sjuksköterska.

Pura Arcos är medförfattare till The modern school movement. Historical and personal notes of the Ferrer schools in Spain (1990) och Mujeres Libres. Luchadoras, libertarias (1999).

Pura Arcos dog i Windsor den 12 oktober 1995.

Albert Herranz
Ur boken Mujeres Libres – Fria kvinnor för en fri värld (Anarkanda Förlag 2016)