Vi söker redaktörer och skribenter

anarkism söker redaktörer och skribenter!
Redaktionen för skriftserien anarkism planerar att börja publicera texter löpande på hemsidan. Samma grundidé som för böckerna gäller: Texterna ska vara skrivna på ett så lättillgängligt sätt som möjligt, oavsett om de handlar om teori, historia, nutida rörelser eller specifika personer, samt ha ett anarkistiskt perspektiv.

Skillnaden mot de tryckta böckerna är bland annat att vi på hemsidan kan ha mer tidsbundna texter. Med tiden hoppas vi kunna samla texter på olika teman i nya böcker.

Till detta behöver vi skribenter, men framförallt redaktörer! Arbetssättet är under utveckling, men tanken är att redaktörerna ska ha överblick och skribentkontakt samt kunna textredigera och publicera andras och egna artiklar med jämna mellanrum.

Om du vill medverka, hör av dig till: redaktionen@anarkism.nu